Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Görgü Kuralları Nelerdir Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

a) Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Kurallar


Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde o toplumu meydana getiren insanlar arasında uygulanan Görgü kurallarının önemli bir yeri vardır.

Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Yani hukuken suç sayılmaz. Ancak toplum genel görgü kurallarına uymayanlara cahil bencil kaba saygısız ve saire sıfatlarla tanımlar ve kınar.


Toplum hayatının düzenlenmesinde et kili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri; terbiyeli saygılı nazik ve saire şeklinde nitelemek mümkündür.

Bu kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi olabilir. İnsanın bencil kaba düşüncelerden sıyrılarak başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve tutarlı olmasına neden olur.


Görgü kurallarını öğrenmenin bir okulu yoktur. Görgü kuralları bir toplumun ayrı ayrı bölgelerinde farklı olduğu gibi değişik uluslarda da farklılıklar gösterir.


İnsanlar toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olduğuna göre davranışlarında da göz önünde bulundurmaları gereken kurallar vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

 --Hoşgörülü ve iyimser olmak;

 --Olgun bir kişiliğe sahip olmak için çaba göstermek;

 --Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak;

 --Giyime önem vermek Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek;

 --Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak;

 --Verilen sözü tutmak;

 --Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek;

 --Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek;

 --Gerektiğinde özür dilemesini bilmek;

 --Özel konuşma yapanların yanına gitmemek;

 --Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak; gibi.

 


b) Giyinme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Genel Görgü Kuralları


İnsanlar bulundukları iklim şartlarına çevrenin örf ve adetlerine bütçelerine ve modaya göre giyinirler.Toplumsal hayatın her alanında her sosyal faaliyette insanlar giyim kuşamlarıyla kabul görürler. Çalışanların iş yeri şartlarlını dikkate alarak giyinme zorunlulukları vardır. Bir maden işçisinin bir servis memurunun ve bir öğretmenin kıyafetinin farklı olacağı doğaldır. Kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Sözünden esinlenerek insanlar; görgülü zevkli nazik kültürlü ve ağır başlı vb. izlenimleri karşı tarafa yansıtacak şekilde giyinmeye özen göstermelidirler. Aksi mesajlar verecek giyim ve kuşamdan kaçınmalıdırlar.

 İnsanların giyim konusunda dikkat etmesi gereken kurallardan bazıları şunlardır:

 --Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafet seçmelidir

 --Kıyafet seçerken kişinin yaşı fiziki yapısı cinsiyeti mesleği gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

 --Giydiği elbise gömlek kravat ayakkabı şapka gibi eşyalar arasında uyum sağlanmalıdır.

 --Sökük yırtık ütüsüz elbise boyasız ayakkabı giyilmemelidir.

 --Çalıştığı iş yerinde sade giyinmeye özen göstermelidir.

 --Önemli toplantılarda; toplantının yerini zamanını ve özelliğini dikkate alarak uygun kıyafetle gidilmelidir.

 --Misafir karşılama veya kabul etme sırasında da uygun kıyafet seçip giyinmelidir.

 --Otel kamp spor alanı ve tatil köyü gibi yerlerde de toplumu rahatsız etmeyecek uygun kıyafetler giyinmelidir.

 --Bulunduğu yer veya toplumun kabul etmeyeceği kıyafetleri giyinmekten kaçınmalıdır.

 


c) Karşılama Selamlaşma ve El Sıkma Konularında Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları


Selam; yaş cinsiyet ve makam durumuna göre saygı ve incelik ifade eden bir davranıştır. Küçüğün büyüğü Aynı yaşta olanların birbirlerini selamlamaları sevgi ve saygının bir ifadesi olarak değerlendirilir.


Karşılama Selamlaşma ve El Sıkmada Uyulması gereken bazı kurallar şunlardır:

--Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınmak gerekir.

--Devlet büyüklerine (cumhurbaşkanı başbakan bakan vali gibi) karşı bir saygı ifadesi olarak yolda geçerken veya karşılaşılan herhangi bir yerde baş eğilerek selam verilir. Aynı şekilde törenlerde de bayrağımız büyük bir gururla ayakta selamlanır.

--Selamlaşma; baş eğilerek el kaldırılarak şapka çıkartılarak olduğu gibi sözle de olur. Birisiyle sabah karşılaşıldığında günaydın akşam karşılaşıldığında iyi akşamlar

seyahat sırasında karşılaşıldığında iyi yolculuklar demek suretiyle selamlaşılabilinir.

--Gerek ilk tanışmada ve gerekse selamlaşma sırasında özellikle erkeklerin dikkatli olması gerekir. Bayan elini uzatmadıkça erkeğin elini uzatması hoş karşılanmaz.

--El sıkışmada üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları bunu gören alt makamlarda olan bayan veya bayların ellerini uzatarak tokalaşmaları genel görgü kurallarındandır.

--Selamlanan kişinin yanında bulunanlar selam vereni tanımasalar bile selamlanan kişi ile birlikte selam almaları nezaket kuralıdır. Ancak içten gelen nezaket makbuldür. Bu nedenle selamlaşmaların nazik hareketlerle yapılması değer taşır.

--Tanıdık iki kişinin sokakta karşılaşmaları halinde birbirlerini selamlamaları yolu işgal etmeden bir kenara çekilerek konuşmaları veya yolda yürüyerek konuşmalarını sürdürmeleri yerinde olur.

--Erkeğin bayanı; gencin yaşlıyı; kıdemsizin kıdemliyi; gelenin orada bulunanları; ayrılanın ayrıldığı yerde kalanları selamlaması gerekir.

El sıkma bir dostluğun samimiyetin ifadesidir. O nedenle el sıkma sırasında ne kuvvet denemesi yaparcasına fazla sıkılması ne de elin uzatılıp bırakılması doğrudur. Doğru olan elin muhatabın elini kavrayacak şekilde tutulmasıdır. El sıkmada soğuk davranmak eli hiç kıvırmadan kaskatı uzatıp el sıkışmak muhatap tarafından iyi karşılanmaz hoşnutsuzluk yaratır. El sıkarken olumsuz davranışların meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

Karşılama veya uğurlama sırasında kişinin yüzünden tebessümü eksik etmemesi gerekir.

Bir grubu karşılama sırasında; grubu karşılayan kişi karşıladığı gruptaki insanlardan bir kısmını tanımayabilir. Bu gibi durumlarda tanıdık olan kişi veya kişilerin yanındakileri karşılayan kişi ile tanıştırmaları gerekir.

Kalabalık yerlerde tanıdıkların birbirleriyle selamlaşmalarına karşın tanıdık olmayanların selamlaşması Kuralları:mümkün olmamaktadır. Ancak şehir dışında tenha yerlerde ve iş için gidilen herhangi bir yerde karşılaşan insanların birbirleriyle selamlaşmaları yerinde olur. Selamlaşma sırasında başkalarını rahatsız edici konuşma veya davranışlardan kaçınılır

 


d) Hitap Etmede Uyulması Gereken Genel Görgü Kuralları


Hitap etme; etkili söz söyleme karşı tarafı etkileme anlamı taşır. İnsanlar isteklerini sözle karşı taraf iletirler. İletişim aracı olarak kullanılan dilin insanları etkileyecek şekilde kullanılması insan ilişkilerini kolaylaştırır. Bu nedenle kullanılan sözcüklerin çok iyi seçilmesi ve kullanılmasında büyük yarar vardır.


Sosyal ilişkilerde insanlar hitap etmeleri gereken kişilerin bulundukları yer veya makama göre farklı hitap şekilleri kullanılır.

Konuşma bir kültür zeka bilgi ve görgü işidir. Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da belli kuralları vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Kişiler arasında yapılan konuşmalarda:

 --Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi sert ifadelerden kaçınılması;

 --Argo sözcüklerin kullanılmaması;

 --Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranılması;

 --Yüksek sesle ve hızlı konuşma yolunun tercih edilmemesi;

 --Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanılması;

 --Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olması;

 --İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda kessin söz söylemeden kaçınılması;

 --Kişinin kendisinden çok söz etmemesi muhatabı mihnet altında kalacak duruma düşürmekten sakınması;

 --Muhataba da konuşma hakkı tanınması ve bunun davranışlarla da gösterilmesi;

 --Samimi güvenilir sakin ve doğal davranışlar içinde kalınması;

 --Çeşitli konuşmalardan öğrenilen sırların saklanması; her yerde ileri geri söz sarf edilmemesi;

 --Topluma karşı yapılan hitapların etkili olması için önceden gerekli hazırlıkların yapılması;

 --Toplumca yanlış anlaşılabilecek konuşmalardan kaçınılması;

 --Topluma hitap edecek kişinin gerekli ön hazırlık yaparak kürsüye çıkması;

 --Konuşmacının; konusunu dinleyenleri etkileyecek şekilde anlatması gerektiğinde kısa sorular sorarak dinleyenlerin dikkatlerini toplaması ve konuşmaları beklenen sonuca ***ürecek şekilde bitirmesi;

 --Konuşmacının tutarsız kuşkulu çekingen kararsız davranışlarla dinleyicileri sıkmaktan kaçınması;

 gerekir

 


e) Telefon Konuşmaları ve Uyulması Gereken Görgü Kuralları


Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan birisi de telefon konuşmalarıdır. Telefonla konuşurken uyulması gerekli kurallar şu şekilde sıralanabilir:

--Telefon edenin karşıdakine kendisini tanıtması;

--Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonunun üst makamda olana bağlanması;

--Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak isteğin uygun bir ses tonu ile anlatılması;

--Telefon konuşmalarında ahizenin alınması ve yerine yavaşça konulması;

--Sabah saat 10.oo dan önce akşam saat 22.oo dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmesi;

--Telefonda gizli konuların konuşulmaması;

--Cep telefonlarının uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutulması;

 


Dinimizde Görgü Kuralları


Görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve âdetlerine göre farklılıklar gösterir Dünyadaki toplumların görgü kuralları, değişik olabildiği gibi, zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler de bazı görgü kurallarını kaldırıp, yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olur

 

Görgüden maksat; bir toplumdaki insanların birbiriyle münasebetlerinde olgun, medeni davranışlar içinde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahatını temin eder Ayrıca bunlar, çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir nizam ve intizamın hakim olmasını sağlar Böylece toplum, belli bir rahatlığa kavuşur

 

Türkler, Müslüman olmadan önceki hayatlarında görgüye çok önem vermişlerdir Obalardan meydana gelen göçebe Türk boyları, beşeri münasebetlerini organize eden seviyeli ve ciddi görgü kuralları geliştirmişlerdir Diğer bir adı töre olan bu davranışlar, örf ve âdetler olarak toplumda uyulan kurallardır Uymayanlar çeşitli cezalara çarptırılırdı Müslüman olduktan sonra, eski inanışlarının yanı sıra, görgülerinden dinimize uygun olmayan tarafları da bırakarak uygun olan davranış şekilleri almışlar, uygun olanlarını ise dinin verdiği aşk ve şevkle iyice pekiştirmişlerdir Bu bakımdan milletimiz arasında yakın zamana kadar bu kurallar, âdeta yazılı olmayan birer kanun hüviyetini muhafaza etmiştir Böylece seviyeli, huzurlu ve sistemli bir toplum hayatı yaşanmıştır Bugün milletimizin çocuklarına büyük bir ihtimamla öğrettiği görgü kurallarının çoğu, asırlar öncesinden gelmektedir

 

Bunlar kısaca şöyledir:

Türk ailesinde evin reisi babadır Aile fertleri babanın verdiği kararlara uyar ve onun arzu ve isteklerini yerine getirir Anne, ailenin en saygıya layık varlığıdır Evin iç düzeni ondan sorulur Çocuklar, her zaman şefkat ile bakılır, iyi yetişmeleri için itina edilir Dede ve ninelerin de beraber olduğu ailelerde, onların söz hakkı ve kararları daha önce gelir Görgünün esasını büyüklere saygı ve itaat, küçüklere şefkat ve merhamet teşkil eder Bu bakımdan her görgü kuralı bu temele göre şekillenmiştir

 

Evde küçükler büyüklerin yanında daima edepli bulunur Yanlarına izin alarak girer ve çıkarlar, kendilerine söyleneni dikkatle dinlerler Büyüklerin sözüne izin almadan karışmazlar ve sözü lüzumsuz yere uzatmazlar Kendilerine hitap edildiğinde, “Buyurun efendim” diye karşılık verirler

 

Ana babanın yatak odalarına, kapıyı vurup izin almadan girmezler Kardeşler, birbirine bağlı ve saygılıdır Abi, abla şefkatle doludur, kendilerini küçükler karşısında mesul hissederler Küçükler de büyük kardeşlerine hürmet gösterir, onların isteklerini yerine getirirler Onların sözlerini dikkatle dinleyip peki efendim, baş üstüne diyerek cevap verirler Birbirinin eşya ve oyuncaklarını izinsiz kullanmazlar Kendilerinde olanlardan birbirine ikram ederler Kimseyi rahatsız etmez, gürültü çıkarmazlar.

 

Misafirliğe gitmeden önce ev sahibine haber verilir Kararlaştırılan gün ve saatte gidilir Evine girerken, kapının zilini çalarak veya seslenerek, izin istenir! İzin üç defa olur İlkinde ses verilmezse, bir dakika kadar sonra, ikinci defa da ses çıkmazsa, üçüncü defa zile basmalı, yine ses yoksa, 4 rekat namaz kılacak kadar bekledikten sonra gitmelidir! Kapı aralanırsa, aradığını sormadan önce, kendini tanıtmalıdır Evde ev sahibinin gösterdiği yere oturulur Eşyalar, tablolar, kütüphanedeki kitaplar izinsiz kullanılmaz Ne ikram ederse, severek kabul edilir Ev sahibinin o günkü hâline göre, üzüntü veya sevincine ortak olunur Onun hoşlandığı konulardan konuşulur Çok fazla oturulmaz Evin içinin döşenişi, eşyaların yeri ve durumu tenkit edilmez Giderken izin istenir, teşekkür edilir, dua etmesi istenir ve bize de buyurun denilir.
Görgü Kuralları Nelerdir Resimleri

  • -2
    Görgü Kuralları Nelerdir 3 yıl önce

    Görgü Kuralları Nelerdir

Görgü Kuralları Nelerdir Sunumları

Görgü Kuralları Nelerdir Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Görgü Kuralları Nelerdir Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Görgü Kuralları Nelerdir
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)